• Slide cz

1. Baterie:

 • Startovací
 • Trakční (pro vysokozdvižné vozíky a manipulační techniku)
 • Stacionární (olověné a gelové)
 • Monitoring baterií
 • UPS
 • Diesel agregáty
 • Nabíječky akumulátorů
 • Vybíječe akumulátorů

2. Transformátory měřící:

A. Vysokonapěťové měřicí transformátory

 • AGU Proudové transformátory - pro Um do 800 kV
 • VPU Induktivní napěťové transformátory - pro Um do 550 kV
 • VCU Kapacitní napěťové transformátory - pro Um do 800 kV
 • VAU Kombinovaný měřicí transformátor - pro Um do 550 kV

B. Středněnapěťové měřicí transformátory pro venkovní a vnitřní montáž

 • Izolované epoxidem
 • Izolované olejem
 • Kombinované třífázové měřicí transformátory

C. Nízkonapěťové epoxidy - Proudové transformátory - napěťová hladina do 0,72 kV

D. Vysokonapěťové měřicí transformátory pro plynem izolované spínací přístroje (GIS)

E. Speciální transformátory

3. Vysokonapěťové vypínače:

 • Vysokonapěťové vypínače SF6 72,5 až 550 kV
 • VN odpojovače 72,5 až 550 kV
 • Vysokonapěťového SF6 zařízení 72,5 až 145 kV
 • Polyuretanové průchodky a kompozitní izolátory pro vnitřní instalaci

4. Uzlové odporníky VN

5. Rozvaděče VN

6. Keramické izolátory

7. Kompozitní izolátory

8. Ocelové příhradové konstrukce stožárů pro 110kV až 400 kV elektrické vedení s povrchovou úpravou žárovým zinkováním

9. Elektroměry:

 • Statické jednofázové a třífázové
 • Inteligentní elektroměry
 • Průmyslové elektroměry
 • Software
 • Koncentrátory

10. Středěnapěťové odpojovače, spínače a uzemňovače (12-38 kV)

11. Nízkonapěťové zařízení:

 • otočné vačkové spínače
 • jističe
 • kontrolní a ochranné prvky
 • pojistkové vložky a rošty
 • pojistkové odpínače

12. Generátory a motory:

 • hydrogenerátor až do 300 MVA
 • hydrogenerátor pro malé vodní elektrárny
 • turbogenerátory až do 300 MVA
 • námořní a stacionární dieselové generátory
 • synchronní motory až do 10 MW
 • různé typy asynchronních motorů

13. Kondenzátory VN

14. Kogenerační jednotky

15. Zvodiče přepětí

16. Zhášecí tlumivky

ETD logo Zrew logo Lemi trafo logo