• Slide cz

Suché distribuční transformátory

olejove trafo2Společnost TMC Bulgaria reprezentuje část skupiny TMC Transformers, která má pobočky v zemích jako Austrálie, Itálie, Španělsko, Argentina, Francie, Německo a Izrael. Společnost vyrábí suché epoxidové transformátory s rozsahem 100 kVA až do 10 000 kVA, které jsou vhodné k instalaci v prostorách s vysokými požadavky na ekologii a protipožární ochranu. Naše transformátory se vyznačují vysokou spolehlivostí a kvalitou, mají pevnou konstrukci, dlouhou životnost a nízkou úroveň hluku. Tým inženýrů skupiny TMC Group nabízí transformátory standardní, transformátory se sníženýmí ztrátami, speciální typy transformátorů se specifickým vinutím dle požadavku zákazníka (transformátory trakční, pro frekvenční měniče, s dvojitým vinutím VN, nebo NN).

Transformátory jsou testovány v laboratořích CESI ve shodě s enviromentální třídou E2, s klimatickou třídou C2, s třídou požární odolnosti F1. Všechny naše transformátory procházejí rutinními zkouškami, a na přání zákazníka nabízíme i některé speciální testy.

Rutiní zkoušky obsahují:

 • Měření poměrů a kontrola posunutí fází a potvrzení druhu zapojení
 • Měření ztrát a proudu bez zátěže
 • Měření ztrát nakrátko a ztráty při zátěži
 • Zkoušky s aplikovaným napětím
 • Zkoušky s přiloženým napětím
 • Měření částečných výbojů
 • Ověření dokumentace
 • Ověření příslušenství
 • Ověření rozměrů

Speciální testy obsahují:

 • Tepelnou zátěž

 • Impulzní napěťovou zkoušku
 • Měření hladiny hluku

Technickou specifikaci transformátorů si můžete stáhnout zde:

Více informací naleznete v katalogu od výrobce.

ETD logo Zrew logo Lemi trafo logo