• Slide cz

trafo companySpolečnost LEMI TRAFO byla založena v roku 1996 se zaměřením na výrobu a obchod elektrických zařízení. Postupem času se aktivity rozšiřovaly a společnost koupila továrnu na elektrotechnické opravy v průmyslové části města Pernik o celkové rozloze 8 000 m2. V průběhu několika let se zrekonstruovala celá továrna, do které byly instalovány nejmodernější stroje na výrobu olejových distribučních transformátorů.

V důsledku skvělé spolupráce se světoznámou skupinou TMC Transformers, jako i v důsledku narůstající poptávky po suchých transformátorech, byla založena společnost s názvem TMC Bulgaria se zaměřením na výrobu súchých transformátorů. Pro potřeby nové firmy byla vybudována nová výrobní linka o rozloze 8 000 m2, do které byly instalovány nové stroje a moderní zkušebna.

V současnosti je společnost LEMI TRAFO známá nejen v Bulharsku, ale i na mezinárodním trhu. Neustále usiluje o posílení pozice na Evropském trhu, o rozšíření počtu spokojených zákazníků, a také o dlouhodobý a stabilní rozvoj, což se daří díky vyníkajícímů týmu pracovníků. Společnost je dobře známá svou korektností, kvalitou, a svou touhou po splnění všech náročných požadavků klientů.

 

 

OSVĚDČENÍ

Vzhledem k vysokým požadavkům klientů na kvalitu vyráběných transformátorů a jejich shody s mezinárodními trendy, se společnost LEMI TRAFO ucházela o osvědčení vydávané organizací Bureau Veritas – popřední a celosvětově uznávané certifikační organizace – s cílem přijetí systémů řízení. Po úspěšném auditu jsme získali osvědčení systému řízení kvality ISO 9001:2000. V následujicích letech jsme přijali taktéž manažérství bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:1999 a systém enviromentálního manažerství ISO 14001:2004. Díky tomu nemáme pochyb o tom, že jsou naši zákazníci s kvalitou námi nabízených transformátorů velmi spokojeni.

 

KONTROLA LEMI TRAFO

Rychlý růst společnosti a směřování snažení k výrobě distribučních transformátorů měl za následek nutnost vytvoření kontrolního orgánu, který by dovoloval provádět inspekci a testy na vyrobených distribučních transformátorech. Za tímto účelem byla v rámci společnosti LEMI TRAFO vytvořena nezávislá jednotka s názvem “TRAFO Control”.
Jedná se o nezávislou, akreditovanou jednotku určenou ke kontrole typu C, jenž dostala oprávnění od BAS (Bulharské akreditační služby) s akreditačním číslem 142 OKC. Rozsah je následující:

 • Elektrické instalace a zařízení až do napětí 1 000 V
 • Elektrické instalace a zařízení do i nad napětí 1 000 V
 • Elektrické stroje na střídavé a jednosměrné proudy až do napětí 1 000 V
 • Elektrické ochranné zařízení
 • Kabelové vedení na napětí do i nad 1 000 V
 • Výkonové transformátory do 35 kV

 • Měřící transformátory do 20 kV

 • Transformátorový olej

 

OLEJOVÉ TRANSFORMÁTORY

Společnost LEMI TRAFO vyrábí třífázové olejové distribuční transformátory s výkonem od 25 kVA do 5 000 kVA. Naše distribuční transformátory jsou přizpůsobené k vnitřní nebo venkovní instalaci. 50 VG - 20 ÷ 80 kPa  až do 1 kV/1600 A.
Nabízíme velkovýrobu distribučních transformátorů dvou typů v závislosti od provedení – hermeticky uzavřené, nebo s konzervátorem. Všechny nabízené transformátory jsou v provedení ECO Design. Na požadavek klienta můžeme nabídnout transformátory i s redukovanými ztrátami.

 

SUCHÉ TRANSFORMÁTORY

Společnost TMC Bulgaria reprezentuje část skupiny TMC Transformers, která má pobočky v zemích jako Austrálie, Itálie, Španělsko, Argentina, Francie, Německo a Izrael. Společnost vyrábí suché epoxidové transformátory s rozsahem 100 kVA až do 10 000 kVA, které jsou vhodné k instalaci v prostorách s vysokými požadavky na ekologii a protipožární ochranu. Naše transformátory se vyznačují vysokou spolehlivostí a kvalitou, mají pevnou konstrukci, dlouhou životnost a nízkou úroveň hluku. Tým inženýrů skupiny TMC Group nabízí transformátory standardní, transformátory se sníženýmí ztrátami, speciální typy transformátorů se specifickým vinutím dle požadavku zákazníka (transformátory trakční, pro frekvenční měniče, s dvojitým vinutím VN, nebo NN).

Transformátory jsou testovány v laboratořích CESI ve shodě s enviromentální třídou E2, s klimatickou třídou C2, s třídou požární odolnosti F1. Všechny naše transformátory procházejí rutinními zkouškami, a na přání zákazníka nabízíme i některé speciální testy.

Rutiní zkoušky obsahují:

 • Měření poměrů a kontrola posunutí fází a potvrzení druhu zapojení
 • Měření ztrát a proudu bez zátěže
 • Měření ztrát nakrátko a ztráty při zátěži
 • Zkoušky s aplikovaným napětím
 • Zkoušky s přiloženým napětím
 • Měření částečných výbojů
 • Ověření dokumentace
 • Ověření příslušenství
 • Ověření rozměrů

Speciální testy obsahují:

 • Tepelnou zátěž

 • Impulzní napěťovou zkoušku
 • Měření hladiny hluku

 

PRÍSLUŠENSTVÍ PRO EPOXIDOVÉ TRANSFORMÁTORY

Epoxidové transformátory, vyrobené skupinou TMC Group, nabízíme dle požadavků. A to buď se standardním nebo přídavným příslušenstvím.

ETD logo Zrew logo Lemi trafo logo